Service aanvragen

Op alle aanvragen die door PSN - Pellet Service Nederland worden aanvaard zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website.

Werkwijze en tarieven

De pelletkachel dient regelmatig schoongemaakt te worden. 
Dit dagelijkse onderhoud kunt u gemakkelijk zelf uitvoeren. 
Om de 2 á 3 dagen kunt u het brander-bakje, met behulp van een aszuiger, in koude toestand legen en tevens de ruit reinigen.

Bij 1200 tot 1500 branduren is er groot onderhoud noodzakelijk. In de regel is dit ongeveer 1x per jaar.
Mocht u echter zeer intensief stoken, dan is er vaker onderhoud nodig.
Een vervuilde pelletkachel en/of rookkanaal is niet alleen slecht voor het functioneren van uw kachel, maar ronduit gevaarlijk.
Er is dan namelijk een verhoogd risico op (schoorsteen-)brand.

PSN verzorgd dit jaarlijks onderhoud, daarbij wordt:

  • de kachel wordt deels gedemonteerd
  • alle draaiende en vaste onderdelen worden gereinigd van roetaanslag, creosoot, smeer en stof
  • onderdelen worden nagekeken op slijtage, gesmeerd en daar waar nodig vervangen
Om schoorsteenbrand te voorkomen is het jaarlijks reinigen van het rookkanaal een noodzaak. In combinatie met het onderhoud van de kachel veegt de PSN service monteur uw rookkanaal tegen een gereduceerd tarief, namelijk € 45,- i.p.v. de normaal gebruikelijke € 60,- tot € 150,-.

Onderhoud: * € 175,-
Rookkanaal vegen: € 45,-

Heeft u meerdere kachels wordt er op ieder volgende kachel 10% korting gegeven op het reguliere onderhoudstarief en het vegen van het rookkanaal.

* In het onderhoudstarief is 1 uur werktijd inbegrepen.
Ingeval van meerwerk door bijvoorbeeld achterstallig onderhoud of een onderliggende storing, dan kan er extra werktijd worden doorberekend.

* Is er sprake van langere werktijd door achterstallig onderhoud of een storing, dan rekenen wij hiervoor € 42,50 per extra half uur.