Pelletkachel en regelgeving

Een pelletkachel afvoer is zeer belangrijk voor de werking van het toestel.
Helaas is er nog veel onduidelijkheid hierover.

Regelgeving pelletkachel afvoer

Als we kijken naar de EN 2757, artikel 5.1. staat er dat
uitmondingen in gevels zijn toegestaan voor gas
gestookte toestellen, met of zonder ventilator
Er is dus geen plek voor hout gestookte toestellen opgenomen, ook niet voor de pelletkachel.

Bouwbesluit voor pelletkachel afvoer

In het nieuwe bouwbesluit wordt hier nog iets duidelijker op in gegaan door een extra lid toe te
voegen. Hierin wordt aangegeven dat verbrandingstoestellen met een vaste brandstof ook niet
via de gevel mogen worden uitgemond, maar in de vrije zone boven het dak, dus boven de nok.

Het rookkanaal dient op de juiste wijze gemonteerd te worden

U dient rekening te houden betreffende de afstand met brandbare delen.
Heeft u een betonnen verdiepingsvloer, dan kunt u vanaf deze vloer verder werken met een
dubbelwandig geïsoleerd kanaal. Ook dient het kanaal te worden omkokerd met een brandveilig
materiaal zoals bijvoorbeeld promatect H of calcium cilicaat.
Deze omkokering moet bij houten verdiepingsvloeren doorlopen door de verdiepingsvloer en
door het dakbeschot tegen de loodslab aan.
Vaak moet er op zolder een versleping worden gemaakt en dient ook deze omkokerd te worden.
U moet uitmonden boven de nok van de woning waar u eindigt met een trekkap.
Is het dak van riet dan bent u ook hier verplicht om actie te ondernemen en de trekendekap te voorzien van vonkengaas.

Pelletkachel gaat door de gevel en dan verder

Maakt u een rookkanaal die door de gevel dubbelwandig wordt gemonteerd, kunt u vanuit daar
verder werken met een dubbelwandige t-stuk en daarna naar de nok toe werken. Eindigt uw
rookkanaal bij de goot, dan kunt u ongeveer 1,5 meter boven de gootlijn het rookkanaal uit laten
monden en een trekkende – anti valwind kap plaatsen.
Ook hier moet het rookkanaal dubbelwandig geïsoleerd zijn.

Wat kan er gebeuren als ik de pelletkachel op de gevel aansluit?

Op het moment dat u de pelletkachel afvoer op de gevel aansluit, krijgt u te maken met
terugslag en wordt ook de juiste trek niet behaald. Hierdoor wordt de pelletkachel vaak
bijgesteld, waardoor de gewenste uitstoot niet meer behaald kan worden en u dus meer uitstoot.
De rookgasmotor is bedoeld om de trek te regelen, niet om deze te creëren.

De gevaren die u oploopt bij een gevelaansluiting zijn dan ook terugslag, rook in huis en zwarte
gevels,. Door de slechte verbranding komt reuk en fijnstof bij buren via de roosters weer naar
binnen etc..

Wat kan ik doen als mijn pelletkachel afvoer toch door de gevel is geïnstalleerd

Als u de pelletkachel afvoer toch door de gevel heeft zitten, dan is het mogelijk deze door een
dubbelwandige t-stuk te verlengen met een dubbelwandig rookkanaal naar de nok van de
woning.
Hierdoor voorkomt u overlast, gevaar en een eventueel stookverbod, welke de gemeente door
handhaving aan u kan opleggen.
Het nieuwe bouwbesluit is duidelijk, het mag niet. Dus ook bij eventuele schade zal een
verzekering zich hierop beroepen en u geen schadekosten uitkeren.

Onderhoud van de pelletkachel en rookkanaal

uw pelletkachel afvoer dient ieder jaar netjes geveegd te worden door de professional.

Een vakkundig rookkanaal, welke ook door de overheid wordt aangeraden, is schoon en
voorkomt juist de overlast die anders gecreëerd zal worden.

De pelletkachel heeft na gemiddeld 1200 branduren (afhankelijk van de pelletkachel die u heeft)
een grote onderhoudsbeurt nodig.
Het is aan te raden dit door de professional te laten uitvoeren.